225 à 235 rue Guy-Girouard (225, 227, 229, 231, 233, 235)