196 à 210 rue Guy-Girouard (196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210)