239 à 249 rue Guy-Girouard (239, 241, 243, 245, 247, 249)